Pamatinformācija

Nosaukums:

Kolkas bāka

Adrese:

Kolkas bāka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Apraksts:

Kolkas bāka – uz mākslīgi veidotas salas jūrā (salu uzbēra 1872. – 1875.g) sākotnēji uzcēla koka bāku, kurā gaismu iededzināja 1875.g. jūnijā. Kad sala nosēdās, uz tās uzcēla tagadējo bākas torni, kas sāka darboties 1884.g. 1. jūlijā. Bāka mūsdienās atrodas 6 km (celšanas brīdī – 5 km) attālumā no Kolkasraga, tā zemūdens smilšainā sēkļa galā. Uz salas vēl atrodas bākas uzrauga ēka un vairākas saimniecības ēkas. 21 m augstais bākas metāla konstrukcijas tornis izgatavots Sanktpēterburgā. Kopš 1979.g. bāka strādā automātiskā režīmā.