Pamatinformācija

Nosaukums:

Klētiņa "Sepi"

Adrese:

Seppes, Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Apraksts:

Sepi – klētiņu ar piedurpakšu baļķu savienojumiem stūros pagājušā gadsimta 20. – 30.gados cēlis Mazirbē ienākušais igaunis Jēkabs Jaga.