Pamatinformācija

Nosaukums:

Kaziņmežs

Adrese:

Aveņkalni, Mazirbe, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3275

Apraksts:

Kaziņmežs – neliels meža masīvs austrumos no Cirstes – Mazirbes ceļa krustojumā ar Kolkas – Ventspils ceļu. Teiku vieta. Cauri Kaziņmežam pa Krustceļu nonākam pie Kolkas – Ventspils ceļa (P 124) krustojuma.