Kazdangas muižas apbūve un parks

Pamatinformācija

Adrese:

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3457

Apraksts:

Kazdangas muiža daudzās paaudzēs piederējusi ļoti bagātiem un politiski ietekmīgiem Kurzemes baroniem Manteifeļiem. Diemžēl pils 1905.gadā tikusi nodedzināta un ugunsgrēkā gājušas bojā ievērojamas mākslas un dokumentālas vērtības. Vēlāk notikuši atjaunošanas darbi un mūsdienās par iekštelpu izsmalcinātību liecina dārza zāli jeb cokolstāva apaļā zāle un lielā apaļo zāle otrajā stāvā, kuras telpiski precīzais griestu gleznojums rada iespaidu, ka griesti ir kupolveida, kaut gan patiesībā tie ir plakani. Jau kopš 1922.gada pils telpas izmantoja un pielāgoja skolas vajadzībām. Kazdangas muižas parks ar daudzu svešzemju sugu kokiem sākts veidot 18.gs. b., tā stādījumu papildināšana un paplašināšanas darbi turpinājās līdz 19.gs. beigām. Sākumā tā veidošanā darbojās mežsargs H.Groths un, iespējams, arhitekts J.Berlics. Tajā ir meiteņu un zēnu dīķis, un sākotnēji atradās arī muižnieku kapenes. Valātas parku, kas pāriet meža parkā, veidoja 19.gs. b., un tā plānošanā piedalījies W.M.A. Engelharts. Šēfera birzi, kas atrodas aiz lielceļa pie dzirnavu dīķa, arī sākta veidot 19.gs. beigās.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
29103813 28616717 @
Informācija citās tīmekļvietnēs: