Pamatinformācija

Nosaukums:

Karogkalniņš

Adrese:

Karogi, Staiceles pag., Alojas nov., LV-4043

Apraksts:

Kalniņa centrālajā daļā ir akmens, uz kura virsmas redzama, šķiet, dabas veidota rombveida zīmīte. Nostāstos minēts, ka reiz bijuši 3 svētie akmeņi, katrs ar citādu zīmi, no kuriem divi, padomju gados ceļu būvējot, ir iznīcināti. Uz palikušā akmens arvien vēl laiku pa laikam var atrast ziedojumus. No šosejas puses kalniņš nodalīts ar 2–3 m dziļu lēzenu graviņu; citi izcēlumi te, starp Karogupīti un šoseju virzienā uz Aloju, nav tik izteikti nodalīti. Attiecībā pret Karogupīti kalniņš ir ap 8 m augsts. Karogupīte iegraužas kalniņa pakājē, atsedzot nelielu smilšakmens klinti, gar kuras malu sūcas avotiņš. Pats kalniņš apaudzis ar mežu un pamežu, un tas ir mazapmeklēts.