Kandavas Baznīckalns – pilskalns

Pamatinformācija

Adrese:

Pūzurgravas iela 2, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

Apraksts:

Kandavas Baznīckalns jeb pilskalns atrodas Kandavas pilsētas ziemeļu nomalē pie Kandavas–Tukuma šosejas starp divām ieplakām. Kalnam, kura augstums ir 8-10 m, no visām pusēm ir mākslīgi stāvinātas malas, bet virsma ir 40 x 26 m plaša. Pilskalna plakumā savulaik tika konstatēts ap 1 m biezs intensīvs kultūrslānis, kas liecina par aktīvi apdzīvotu vietu samērā ilgā laika posmā. Kandava pirmo reizi rakstītajos avotos minēta 1230.gadā, tādēļ pieļaujams, ka pilskalns apdzīvots līdz 13.gs. Vairākas atrastās liecības par šo Kandavas vēstures posmu pieejamas Kandavas novadpētniecības muzejā, savukārt, kalns vēl ļauj izbaudīt apkārtnes ainavu, pirms tā malas būs aizaugušas ar kokiem. Pēc sava veidojuma un kultūrslāņa esamības Kandavas Baznīckalns uzskatāms par tipisku pilskalnu, tomēr vairākas mitoloģiskās teikas par nogrimušo baznīcu ļauj to uzskatīt arī par vietu, kas saistīta ar sakralitāti. Citas par Kandavas Baznīckalnu fiksētās teikas ir tipiskas pilskalnu teikas. Nosaukums “Baznīckalns” tautā tiek skaidrots divējādi: 1) kalna siluets ar augsto valni atgādina baznīcas siluetu; 2) kalnā ir nogrimusi baznīca.

Informācija citās tīmekļvietnēs: