Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450

Apraksts:

Celta 1882.gadā krustveida formā par grāfa Jozefa Plātera-Zīberga un prāvesta S.Beinaroviča līdzekļiem. Baznīcai ir trīs jomi un trīs zvani. Viens ap 400 kg smags. Interjers 1913.gadā mākslinieciski apgleznots. Pirmā Kalupes baznīca būvēta no priežu koka baļķiem 1785.g. Līdz tam Kalupē baznīcas nav bijis. Šo pirmo baznīcu kalupiešiem būvēja Līksnas grāfs Jozefs Plāters-Zībergs, kuram piederēja Kalupe un Arendole. Šī koka baznīca bija 9 asis gara un 4,5 asis plata ar 2 torņiem. Par baznīcas uzcelšanu grāfs) maksājis meistaram Sidlovskim 60 tāleru naudā un devis dažādus produktus. Baznīcas mūžs bijis 97 gadi. Kad 1882. gada Kalupē uzbūvēja mūra baznīcu, koka baznīcu draudzes locekļi nojauca. Baznīca ir 24 m gara, 18,5 m plata un 14 m augsta sarkanu ķieģeļu būve bez torņiem. Virs fasādes paceļas dzelzs krusts. Dievnamā uz sienām aplūkojamas melna marmora plātes ar Zībergu piemiņas uzrakstiem.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
29155921 @
Informācija citās tīmekļvietnēs: