Kalnadārza saliņa

Pamatinformācija

Adrese:

Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Apraksts:

Kalnadārzs ir saliņa Dzirnavezerā, kas kādreiz bijusi sena apmetnes vieta. Visapkārt salai stiepjas stādītu liepu aleja. Spriežot pēc izmēģinājumu izrakumos atrastajām rotaslietām un trauku lauskām, secināms, ka Kalnadārzs kā vietējo iedzīvotāju nocietinājums izmantots vēlajā dzelzs laikmetā, acīmredzot līdz Rīgas Domkapitulam piederošās Dundagas mūra pils celtniecības pabeigšanai 13./14.gs.mijā.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Dundagas TIC 63232293 29444395 @
Informācija citās tīmekļvietnēs: