Kalnaābrantu Vilkaču priede

Pamatinformācija

Adrese:

"Kalnabranti", Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2136

Apraksts:

Vilkaču priede ar iespaidīgu “pumpainu” stumbru 2,5 m apkārtmērā aug pašā ceļa malā. Par Vilkaču priedi nav fiksēti folkloras pieraksti, tomēr par priedes iespējamo sakrālo raksturu liecina tās zīmīgais nosaukums un vēl mūsdienās aiz koka mizas atrastie ziedojumi, galvenokārt, monētas. Ļoti iespējams, ka koks kaut kādā veidā ir bijis saistīts ar seno Ābramu Teņa kapelu un tai klātesošo kapsētu — tagadējās Vangažu baznīcas priekšteci. Rakstītos avotos Ābramu Teņa kapela, kas savu nosaukumu guvusi no tuvumā dzīvojošā brīvzemnieka Ābrama Hinza, minēta jau kopš 1624.gada. Agrākajos Vilkaču priedes aprakstos minēts, ka priede bijusi ļoti ainaviska un ieraugāma jau no lielāka attāluma. Tagad koks zaudējis savu galotni un lielākos zarus, palikuši divi lielāki zari, tāpēc tās ainaviskā vērtība ir jūtami mazinājusies. Tai pat laikā priede joprojām turpina dzīvot, aicinot ceļinieku piestāt un iedomāties kādu gaišu vēlēšanos.

Informācija citās tīmekļvietnēs: