Pamatinformācija

Adrese:

"Pilskalns", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315

Apraksts:

Jersikas pilskalns atrodas Daugavas krastā starp divu strautu gravām, 9 km aiz Līvāniem, 200 m no Rīgas - Daugavpils šosejas. Jersikas (Gercike) vārds no 1203. līdz 1375.gadam daudzkārt minēts rakstītajos avotos. Jersikas pilskalns bijis 12. un 13.gs. seno latgaļu Jersikas valsts ekonomiskais un politiskais centrs. 13.gs. sākumā tajā valdīja Visvaldis. Kad vācu krustneši Jersiku 1209.gadā ieņēma, viņu laupījumā bez visa cita bija arī baznīcu zvani un svētbildes, kas liecina par Jersikas kristīgo raksturu. Pilskalna plakumā konstatētas 10 apbūves kārtas. Mazāk stāvajā pilskalna Z malā ierīkots valnis. Visapkārt pilskalnam atradusies senpilsēta, bet lejpus pilskalna Daugavas krastā - kapulauks. Pilskalns savas varenās aizsardzības būves - vaļņi ar koka kamerām - ieguva 11.gs. Domājams, tas sakrīt ar Jersikas karaļvalsts nostiprināšanos. Mūsdienās Jersikas pilskalns atrodas privātīpašumā, tā apmeklējums ir jāsaskaņo ar īpašniekiem. Esot pilskalnā, var apskatīt pret Daugavu vērstā nogāzē augošu dižliepu ar fantastiskajiem sakņu veidojumiem.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
29157669
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
JERSIKAS PILSKALNS