Pamatinformācija

Adrese:

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Apraksts:

Jelgavas pils parku sāka veidot 1817.gadā agrāko pils vaļņu vietā. Parkā ir romantiski kanāli, tiltiņi, vairākas pils ēkas un Gubernatora saliņa, kas padara to par vienu no skaistākajiem parkiem Jelgavā. Pils parkā aug vairāki dižkoki – zirgkastaņas, ozols un pelēcīgā apse. 1971.gadā LLU tika iedibināta skaista tradīcija – pirmajā studiju dienā jaunuzņemtie studenti Jelgavas pils parkā stāda kociņu, tā kuplinot parku un iemūžinot savas studenta dzīves sākumu. Zem koka saknēm tiek ievietota kapsula ar vēsti nākamajām paaudzēm. Zem koka saknēm guldītā kapsula ir attiecīgā laika liecība, un tajā vienmēr uzsvērts lepnums par savu augstskolu, apņemšanās labi mācīties, augstu turēt savas augstskolas godu un izteikta cerība, ka iestādītais koks aicinās kopā studiju biedru satikšanās reizē. Tā kā parkā vietas jauniem kokiem palika arvien mazāk, tad kopš 2012.gada koki vairs netiek stādīti, bet tiek likts bruģakmens “Akadēmiskajā ceļā”. 2013.gada septembrī, atzīmējot LLU 150 gadu jubileju, parkā tika iestādīts ozols.

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
PILS PARKS UN SALA