Pamatinformācija

Adrese:

Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201

Apraksts:

Skola tika atvērta 1805.gadā ar vācu mācību valodu. Skolā bija trīs klases ar pieciem skolotājiem, ieskaitot krievu valodas un zīmēšanas pasniedzējus. Skolas uzturēšanā bija jāpiedalās arī jēkabpiliešiem, maksājot 100 dālderus gadā par telpu īri un 25 dālderus gadā skolotājam. Pēc trijiem gadiem, 1808.gadā skola kļuva valsts īpašums, mācības — krievu valodā. Neskatoties uz to, pilsētniekiem bija jāmaksā alga — 120 dālderus gadā krievu valodas skolotājam. 1820.gadā valsts uzcēla jaunu ēku klasicisma stilā apriņķa skolai (tagad Pasta iela 1), ēkas arhitekts O.Hūns. Skolā tika uzņemti tikai zēni, kas sanāca no plašas apkārtnes pēc draudžu un pagasta skolu beigšanas. Skolnieku skaits nebija liels, jo maz bija turīgu saimnieku, kuri spēja segt skolas izdevumus saviem dēliem. Lielākoties skolnieki bija cara valdības ierēdņu un turīgu tirgotāju bērni. Skola audzināja paklausību Krievijas impērijai. Skola pastāvēja līdz Pirmajam Pasaules karam. Tagad šajā ēkā atrodas Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Informācija citās tīmekļvietnēs: