Jaunalūksnes (Helēnas) pils

Pamatinformācija

Adrese:

Ozolu iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Apraksts:

Helēnas pils atrodas Alūksnes pils parka attālākajā nomalē ezera krastā. To Alūksnes muižas īpašnieks barons Arnolds fon Fītinghofs 19.gadsimta nogalē cēlis vedeklai Helēnai kā vasaras muižu. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā pili savā īpašumā ieguva Alūksnes pareizticīgo draudze, nopērkot to no barona Arnolda fon Fītinghofa. Šobrīd ēku apsaimnieko Alūksnes mežniecība.

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Helēnas pils