Jaunalūksnes (Helēnas) pils

Pamatinformācija

Adrese:

Ozolu iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Helēnas pils