Grāveru Ercenģeļa Mihaila Pareizticīgo baznīca

Pamatinformācija

Nosaukums:

Grāveru Ercenģeļa Mihaila Pareizticīgo baznīca

Adrese:

Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655

Apraksts:

Grāveru pareizticīgo dievnams tika uzcelts 1836.gadā, bet piecdesmitajos gados tā darbība tika pārtraukta, un šajās telpās tika ierīkota sporta zāle, kas pildīja arī saietu nama funkcijas. Dievnams ir atjaunots. Jaunā baznīca dievlūdzējus sāka pulcināt kopš 2006.gada. Katru gadu 21.novembrī tiek svinēti svētki - Erceņģeļa Mihaila un citu Bezmiesīgo Debesu Spēku kopsvētku diena. Erceņģeļa Mihaila goda diena ir Eņģeļa diena visiem kristītiem cilvēkiem un dubultsvētki tām pareizticīgo baznīcām, kuras nosauktas Ereņģeļa Mihaila vārdā. Grāveru Erceņģeļa Mihaila baznīca šajā dienā svin arī savus altārsvētkus. Tas ir viens no skaistākajiem pareizticīgo dievnamiem Latgalē.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Aglonas UAC 29118597 @