Grāfu Plāteru-Zībergu muižas komplekss Bebrenē

Pamatinformācija

Adrese:

Bebrenes muiža, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439

Apraksts:

Bebrenes muižas ansamblis ir viens no nedaudzajiem Sēlijā, kurā pilnībā ir saglabājušies visi 19.gs. Bebrenes muižas apbūves elementi – kungu māja, palīgēkas, parks ar vārtiem un žogu. Bebrenes ciems ir viena no retajām apdzīvotajām vietām Latvijā, kura apbūve tieši piekļaujas muižas ansamblim un veido ar to kopēju plānojuma struktūru un vienotu Bebrenes kultūrvēsturisko ‘’seju’’. Tajā noteicoša loma ir muižas ēku (1836. – 1896.g.) un baznīcas (1797.g.) izkārtojumam uz vienas kompozīcijas ass, kura stiepjas dienvidu – ziemeļu virzienā. Pārējie apbūves elementi ir tai pakārtoti. Bebrenes muiža no 1570.gada piederēja Zībergu dzimtai. Šīs dzimtas pēdējā pārstāve baronese Izabella Helena fon Zīberga (1785-1849), apvienojot savas muižas – Pilskalnes, Kazimirišķu u.c. – ar sava vīra grāfa Mihaila Plātera īpašumiem, savienoja arī uzvārdus. Nākošais muižas īpašnieks bija viens no viņu dēliem – Staņislavs Kostka Plāters-Zībergs (1823-1896). Pēdējais Bebrenes muižas īpašnieks bija viņa mantinieks Jozafats Marija Plāters-Zībergs (1859-1933). Bebrenes pils celtniecību 19.gs. beigās uzsāka grāfs S. K. Plāters-Zībergs. Būvdarbi bija pabeigti 1896.gadā, pēc viņa nāves, kad muižā jau sāka saimniekot J. M. Plāters-Zībergs. Pils ēku, ievērojot dzimtas tradīcijas, projektējis ievērojamais poļu-itāļu mākslinieku un arhitektu dzimtas pārstāvis arhitekts L. J. L. Markoni. Bebrenes pili viņš projektējis franču renesanses stila ietekmē. Ēka līdz mūsdienām nonākusi mazliet pārveidotā izskatā: 1960.gadā mansarda stāva vietā tika uzcelts trešais stāvs. Parka ieskautās grāfu Plāteru – Zībergu muižas teritorijā var nonākt caur grezniem vārtiem (19.gs.). Visu muižas kompleksa teritoriju ieskauj sarkano ķieģeļu žogs, kas pāriet mūrētu stabiņu žogā ar koka starpsienām. Bebrenes muižas parka teritorijā atrodas piemineklis Augškurzemes partizāniem. (1918.-1920.).