Grāfu Plāteru–Zībergu dzimtas kapliča Bebrenes kapos

Pamatinformācija

Adrese:

Bebrenes muiža, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439

Apraksts:

Bebrenes muižas kompleksa izcila sastāvdaļa ir grāfu dzimtas kapliča, kas celta 1875. gadā un atrodas Jaunajos Bebrenes katoļu kapos. Grāfu Plāteru dzimtas kapliča ir celta gotikas stilā. Tā veidota no ķieģeļiem, vēlāk apmesta. Izmēri: 10 m x 7 m. Sānos 2 logi, viens mūra altāris. Virs ieejas durvīm atrodas iespaidīga dzega ar grāfu dzimtas ģerboni, uz kapliču ved akmens pakāpieni. Kapličas pagrabā, kam nav ieejas, metāla zārkos atdusas grāfu dzimtas pārstāvji. Kapličas jumts ir no dakstiņiem, bet torņa jumts klāts ar vara plāksnēm. Torņa galā augsts krusts. Ārpusē, kapličas sienā iemūrētas 4 marmora plāksnes ar grāfu Plāteru uzvārdiem. Kapliča ir labi saglabājusies, to mūsdienās izmanto dievkalpojumiem bērēs un kapusvētkos. Tā ir izcils tūrisma apskates objekts un gotikas arhitektūras stila paraugs Sēlijā.