Geļenovas parks Rušonā

Pamatinformācija

Nosaukums:

Geļenovas parks Rušonā

Adrese:

Ģeļenova, Geļenova, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329

Apraksts:

Geļenovas parks atrodas Riebiņu novada Rušonas pagastā, Bicānu ezera krastā. Tas ir ainavisks parks ar 23 eksotisku koku un krūmu sugām, tā platība ir 8 hektāri. Parkā sastopami tādi Latvijai netipiski koki, kā Veimutpriede, Holandes liepa, Japānas lapegle, sarkanais ozols, pelēkais riekstkoks, Kanādas papele, Tatārijas kļava. Parka vēsture aizsākās 19.gs.90.gadu beigās, tas ir piederējis muižkungam, kurš parku ierīkojis par godu savai meitai Helēnai. Agrāk parks tā arī saucies - Helenovas parks. Parka teritorijā bija muižas ēka un tai pieguļošas būves. Muiža bija renesanses stila atdarinājums, līdz mūsdienām saglabājušiies tikai pamati un dažas būves. Muižas ēku atliekas nojauktas 1990.gadā. Geļenovas parks ir dabas piemineklis, kurš atrodas valsts aizsardzībā no 1957.gada.