Gavarišķu senkapi

Pamatinformācija

Nosaukums:

Gavarišķu senkapi

Adrese:

Gavariškas, Gavariškas, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5335

Apraksts:

Gavarišķu senkapi atrodas Vārkavas pagastā, Gavarišķos, pie Zaķīšiem un Šnigerovkas upītes. Valsts nozīmes kultūras piemineklis.