Pamatinformācija

Nosaukums:

Felicianovas muiža

Adrese:

Muižkungi, Felicianova, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709

Apraksts:

Felicianovas muižas dzīvojamā ēka celta 20.gs. sākumā. Muižas vārds pirmo reizi minēts 1885.gada „dvēseļu” revīzijas dokumentos. Tā nemainīgi piederēja Plenu ģimenei līdz pat 1944.gadam. Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Tā ir sarkanu ķieģeļu 2-stāvu ēka ar mezonīniem garenfasādē. Dzīvojamā ēka vairākkārt pārbūvēta - sākumā uzcelts dzīvojamās mājas A spārns, vēlāk pārējā ēkas daļa. Vēlākos gados pārbūves veiktas arī iekšpusē. Līdzās dzīvojamai ēkai atrodas 19.gs. 2.pusē celtās Felicianovas dzirnavas. Gan dzirnavas, gan dzīvojamā ēka vairākkārt pārbūvētas. Kopš 1989.gada dzirnavas atsākušas darbību un apkalpo apkārtējos zemniekus.