Pamatinformācija

Adrese:

Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709

Apraksts:

Eversmuižas apbūves kompleksā ietilpst 1680.gadā klasicisma stilā celtā, vēlāk pārbūvētā kungu māja, vārtu ēka, kalpu māja, un saimniecības ēkas, no kurām vairākums ir drupu stāvoklī. Pilij apkārt ir stādīts parks Ilžas upes krastā, kuru ieskauj mūra žogs un kur var apskatīt šķeltlapu liepas, sarkanās kļavas u.c. Pils-cietoksnis ir iekļauta 100 Eiropas kultūras mantojuma objektu Latvijas sarakstā.17.gs. Eversmuiža piederēja muižnieku fon Karnicku dzimtai. Polijas karalis Zigmunds III piešķīra muižas zemi par militāriem nopelniem poļu magnātam Kasperam Karnickim, ar kuru tad aizsākās 200 gadu ilgā grāfu Karņicku ēra Eversmuižas vēsturē, un kurš būvējis Pili-pirmo mūra ēku Ludzas apriņķī. Ap 1784.gadu muiža nonāca grāfienes fon Borhas valdījumā, 1828.gadā –Rozenšildu fon Paulinu īpašumā, 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā Eversmuižā saimniekoja ģenerālis Ričards fon Mevess, bet ar 1933.gadu - Karls Gustavs Kruders. Mūsdienās pils nodota Ciblas vidusskolas rīcībā - tiek izmantota kā internāts, tūristiem noteikti būtu jāapmeklē muižas ēkā iekārtoto Ciblas novadpētniecības muzeju. 18.-19.gs muižas apbūve ir Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis.

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Eversmuiža