Ērgļu viduslaiku pilsmuižas pilsdrupas

Pamatinformācija

Nosaukums:

Ērgļu viduslaiku pilsmuižas pilsdrupas

Adrese:

Parka iela 1, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Apraksts:

1341.gadā Engelberts fon Tīzenhauzens iesāka pils celtniecību, kura tika pabeigta 1397.gadā. Pilij bijusi taisnstūra forma. Pils iekšienē atradusies baznīca-kapella. Vārtu tornī, apaļā velvētā telpā, atradusies munīcijas noliktava. Iekļūšana pilī notikusi pa paceļamo tiltu. Pilij bijuši 4 torņi: apaļais, četrstūrainais, garais un vārtu tornis. Pils priekšā atradušās pirtis un ķieģeļu šķūņi, saimniecības ēkas.1577.gadā Ērgļu pils sagrauta. Pirms pusgadsimta vēl bijis redzams četrstūrains tornis ar maziem , iegareniem lodziņiem, tagad redzamas tikai drupas.