Pamatinformācija

Nosaukums:

Ērģemes kapi

Adrese:

Kapi, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Apraksts:

Ērģemes kapi – nostāsti liecina, ka kapiem ir sena vēsture vairāk nekā 400 gadu. Livonijas kara laikā krievu karaspēks sagūstītos cilvēkus ieraka dzīvus zemē tagadējā Smilšu kalniņā. Dzīrojot karavīri nocirta nelaimīgajiem gūstekņiem galvas. Par to liecina fakts, ka, rokot jaunu kapu mirušajam, ir izrakts skelets bez galvas.