Pamatinformācija

Nosaukums:

Emburgas pilskalns

Adrese:

Lauksaimnieki, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045

Apraksts:

Emburgas pils bijusi ordeņa palīgpils vai vasaļa dzīvesvieta, kura atradusies Livonijas ordenim piederošās zemgaļu zemēs. Par viduslaiku mūra pils esamību liecina 1661.g. tapušais J.R.Šturna zīmējums, kurā Emburgas pils zīmēta skatā no Lielupes pretējā krasta. Pils attēlota kā gotikas stilam raksturīga ēka ar pakāpju zelmeni. Tiek izteikts pieņēmums, ka tā varētu būt celta 15.gs. Dokumentos Emburgas vārds parādās gan tikai 17.gs., kad Emburga piederējusi Kurzemes hercogam. Pēc 1795.g. Emburga tiek minēta jau kā Krievijas kroņa muiža. No Emburgas pils mūriem nekas līdz mūsdienām nav saglabājies. Emburgas pilskalns atrodas Emburgas- Iecavas ceļa malā.