Elka kalns (Rata kakts, Rata kalns, Taurētāju kalniņš)

Pamatinformācija

Adrese:

Turaidas iela 5, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Apraksts:

Turaidas Elka kalns, kas biežāk tiek saukts par Rata kaktu vai Rata kalnu, kā tiek apzīmēta arī plašāka augstiene Gaujas labajā krastā, literatūrā minēts jau kopš 19.gs. beigām, kad minēts arī cits šā kalna nosaukums - Elka kalns, kas liecina par tā sakrālo raksturu. Minēts, ka šis kalns it kā kādreiz saukts arī par Svēto vai Dieva kalnu. Šeit Gaujas senkrasta malā ir divas zīmīgas vietas, kas dažādos aprakstos ir tā sajauktas, ka šobrīd vairs nav iespējams pateikt, uz kuru tieši attiecas nosaukums Elka kalns. Viena ir tagad par Taurētāju kalnu sauktais izcēlums, bet otra, kas atrodas augstāk līdzās augstienes plato, norobežota ar sāngravu, tagad tiek saukta par Rata kalnu. Ticamāk, ka ar sakralitāti saistāmā vieta ir tagadējais Taurētāju kalns, kas šo nosaukumu guvis kā sena novērošanas vieta dabas doto stāvo nogāžu un cilvēka radīto papildus aizsargnogāžu dēļ. Šī vieta tiek skaidrota gan kā pilskalns, gan soda vieta, gan svētvieta, kas, iespējams, viens otru neizslēdz, bet attiecas uz atšķirīgiem laikiem.