Pamatinformācija

Nosaukums:

Dzintares pilskalns

Adrese:

Tebrenieki, Apriķi, Lažas pag., Aizputes nov., LV-3455

Apraksts:

Dzintares pilskalns pirmo reizi rakstos minēts jau 1253.gadā. Senā kuršu pils bijusi no koka un atradusies uz 6m augstās pussalas, kur Grāpstes upe ietek Tebrā. Dzintares pils atradās patālu no jūras, bet tā bija pa ceļam uz Aizputi, kuģojot par kādreiz ūdeņiem bagāto Tebras upi. Traģiski notikumi Dzintares pilskalnā norisinājušies 1262.gadā, kad krustneši šo pili centušies ieņemt. Kaujas bijušas smagas, tās atspoguļoja seno kuršu drosmi un brīvības mīlestību. Vēstures liecības stāsta, ka krustneši bijuši īpaši nežēlīgi un degošās pils liesmās dzīvus iemetuši un sadedzinājuši pat nevainīgus bērnus. Dzintares pilskalnā atrodas lielākais un baismīgākais ugunskaps Senās Kursas vēsturē. 2001.gadā pilskalnā tika uzlikta piemiņas zīme, kas atgādina mūsu tautas vēsturi.