Dzelzāmura Svētakmens

Pamatinformācija

Nosaukums:

Dzelzāmura Svētakmens

Adrese:

Dzelzavoti, Staiceles pag., Alojas nov., LV-4043

Apraksts:

Ejot pa taku no Karogu karjera puses pa Karogupītes kreiso krastu, pēc nepilniem 300 m iespējams atrast Svētakmeni, kas atrodas ap 8–10 m augstā Karogupītes krasta nogāzes vidusdaļā. Varētu būt, ka akmens ir noripojis vai cilvēku noripināts no kraujas augšpuses. Pats akmens ir plaisains, rupjgraudains, tomēr nekādas iepriekš literatūrā norādītās zīmes akmenī vairs nevar atrast. Šķiet, ka akmens kādreiz dedzināts vai tajā spēris zibens, jo no tā izplīsušas šķembas.