Pamatinformācija

Adrese:

Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Apraksts:

Dundagas pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs un ir uzskatāms par vienu no šobrīd nozīmīgākajiem multifunkcionāliem sociālās un kultūras infrastruktūras objektiem Dundagas novadā. Pilī izvietotas Dundagas novada domes iestādes un struktūrvienības — Dundagas mākslas un mūzikas skola, attīstības un plānošanas nodaļa, būvvalde, tūrisma informācijas centrs, avīzes «Dundadznieks» redakcija, kā arī atsevišķi nomnieki. Pils telpās atrodas viesnīca — jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas vidusskolas audzēkņi no kaimiņu pagastiem, savukārt vasaras mēnešos telpas izmanto kā naktsmītnes Dundagas un pilī notiekošo svinību viesi. Jauniešu mītnes darbības nodrošināšanai pašvaldība algo divus dežurantus. Pils ir populārs tūrisma objekts. Dundagas tūrisma informācijas centrs nodrošina gida pakalpojumus pils apmeklējumiem un ekskursijām pa Dundagas un Kolkas pagastiem. Pilī izvietotas pastāvīgas vēsturiskas un tematiskas ekspozīcijas.Pili 13. gadsimta 3. ceturksnī būvējis Rīgas domkapituls saimnieciskām vajadzībām. Vēlākos gadsimtos pils kalpojusi kā nocietinājuma ēka, muižnieku dzīvojamā ēka. Pēdējie pils privātīpašnieki — Ostenzakenu dzimta — pilī saimniekoja no 1711.gada līdz 1920. gada agrārajai reformai. No 1945.gada līdz 1974.gadam pilī atradās Dundagas vidusskola. 1872.gadā un 1905.gadā pils piedzīvojusi divus lielu ugunsgrēkus. Abas reizes atjaunota. Pēc pēdējiem atjaunošanas darbiem 1909.–1914.gadā pils otrajā stāvā daļēji saglabājusies šī perioda interjera apdare. Ar Dundagas pili saistās daudz teiku un nostāstu. Vispopulārākā ir Zaļā jumprava, kas vēl šodien, savas ziņkārības dzīta, pilnmēness naktīs turpina staigāt pa pili. Pils ir Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas piemineklis, populārs tūrisma objekts. Pils ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs. Pils ir iesaistījusies asociācijas rīkotajā akcijā «Apceļosim Latvijas pilis!».

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Baiba Dūda 29478393 @