Daugavpils Valsts ģimnāzijas dabas ekspozīcija

Pamatinformācija

Nosaukums:

Daugavpils Valsts ģimnāzijas dabas ekspozīcija

Adrese:

Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401

Apraksts:

Dabas ekspozīcija ir mākslinieka Pjotra Hudobčenoka dāvinājums Daugavpils Valsts ģimnāzijai. Ekspozīcijā ir paleontoloģijas, ģeoloģijas, mineraloģijas un bioģeogrāfijas sadaļas. Paleontoloģijas sadaļa stāsta par dzīvības vēsturi uz mūsu planētas. Zemes dzīles glabā šo seno laikmetu liecības. Tie ir seno augu un dzīvnieku pārakmeņojumi jeb fosilijas, kas saglabājušies iežos. Sadaļa veidota, pamatojoties uz Zemes vēstures iedalījumu ērās un periodos. Katra sadaļa ir atsevišķs laika posms Zemes vēstures hronikā. Ģeoloģijas un mineraloģijas sadaļā var aplūkot Zemes iežu un minerālu kolekciju, kā arī izlasīt saistošo informāciju par iežu un minerālu iedalījumu, to veidošanos un īpašībām. Vienaldzīgus apmeklētājus neatstās krāšņa pusdārgakmeņu un dārgakmeņu kolekcija. Bioģeogrāfijas sadaļa atspoguļo Zemeslodes svarīgākās biomas (dabas zonas). Akcents likts uz Eirāzijas kontinenta biomām: arktiskie tuksneši, tundra, taiga, jauktie un platlapju meži, stepes, savannas, tuksneši, tropiskie meži un kalnu apgabali. Katrā biomā var aplūkot tai raksturīgos augus un dzīvniekus, kas darināti no plastikas materiāla. Informācijas stendi sniedz plašāku ieskatu katrā biomas ģeogrāfiskajā izvietojumā, klimata un organiskās pasaules īpatnībā, kā arī ekoloģiskajās problēmās.