Pamatinformācija

Nosaukums:

Dagdas ebreju kapi

Adrese:

Pļavu iela 6, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Apraksts:

Vecie apbedījumi un padomju laika pieminekļi nogalinātajiem ebrejiem 2.pasaules kara laikā. Vecie kapu pieminekļi tika uzstādīti laika periodā no XIX gadsimta sākuma līdz XX gadsimta 80-iem gadiem. Kapsētas nomalē ebreju kapos tika uzcelti divi obeliski, veltīti 1941.gada vācu nacisma upuriem.