Dabas parks "Bernāti"

Pamatinformācija

Nosaukums:

Dabas parks "Bernāti"

Adrese:

Atpūtas komplekss "Draudzība", Bernāti, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473

Apraksts:

Dabas parks „Bernāti” ir Natura 2000 vieta – Eiropā aizsargājama dabas teritorija. Lielāko dabas parka teritoriju aizņem Eiropā aizsargājami biotopi: mežainas jūrmalas kāpas, priekškāpas, pelēkās kāpas un mitras starpkāpu ieplakas.