Pamatinformācija

Adrese:

"Vīdales skola", Vīdale, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Apraksts:

Vīdale – neliela apdzīvota vieta, līdz kurai nokļūstam, paceļoties pa iespaidīgu Šlīteres Zilo kalnu nogāzes gravu ar smilšakmens atsegumiem.