Pamatinformācija

Adrese:

"Purvziedi", Vaide, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275

Apraksts:

Lībiešu zvejniekciems, kas vēstures avotos minēts 16.gs un 80.gadu vidū. Purviedu dzīvojamā mājā Ragu kolekcija. 550 alņu, briežu un stirnu ragi. savācis lībietis Edgars hausmanis. Te apskatāma lībiešu sētām raksturīgais žogs.Pie vaides dīķa izveidota atpūtas vieta, bet tā ziemeļu krastā atrodas vaides kapi - 1928.g. ar interesantiem koku krustiem.