Pamatinformācija

Adrese:

"Pitraga Atvari", Pitrags, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275

Apraksts:

Lībiešu zvejniekciems, kas kā apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582.gadā. 19.gs. un 20.gados Pitragā bija 11 sētas, bet gadsimtu vēlāk 12 vecsaimniecības un 38 zvejnieku saimniecības. 19. un 20.gs. Pitrags bija pazīstams kā nozīmīgs laivu un kuģu būvniecības centrs. Iepretī ciemam jūrā ir nogrimuši daudzi kuģi un laivas, kuru atliekas izskalo pēc vētrām. Mūsdienās Pitrags atdzīvojas vasaras laikā. Ciemā apskatāma Pitraga babtistu baznīca, kas celta 1902.g., bet atjaunota 1926.g. un neatkarīgās Latvijas laikā. Ziemeļrietumos no tās(jūras virziens)redzami Kurgati zvejnieka un zemkopja saimniecība, kas celta pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, ienesot "Lībieša krastā" jaunu būvelementu - nošķeltu jumta galu.