Pamatinformācija

Adrese:

Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Apraksts:

Cesvaines pils celta 19.gs. beigās, no 1893-1896.gadam. Šajā laikā Cesvaines muižā saimnieko Ādolfs fon Vulfs ar ģimeni. Jaunās pils būvniecība viņš pieteica 19.gs. prominentākos Berlīnes arhitektus H.Grīzenbahu un A.Dinklāgi. Realizētie projekti kultūras mantojuma saglabāšanai, izpētei, restaurācijai un popularizēšanai Cesvaines pilī ar muižas kompleksu un Cesvaines ev. lut. baznīcā: 2014. gads 1. Cesvaines pils Balles zāles, Mūziķu telpas un Pieņemamās telpas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un inventarizācija. VKKF atbalstīts projekts. 2. Cesvaines pils ēdamzāles kamīna vēsturisko flīžu izpēte un atjaunošana. Veikta izpēte, iesākts flīžu atjaunošanas projekts sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas docenti Inesi Pētersoni. 3. Veikta izpēte Cesvaines pils ēdamzāles vēsturiskās dekoratīvās koka sienas atjaunošanai. Realizēta atjaunošanas projekta 1. kārta. 4. Cesvaines pils lielā torņa telpu – muzikantu zāles logu izpēte un restaurācija. VKPAI atbalstīts projekts. 5. Cesvaines pils centrālās daļas fasādes logu izpēte, atjaunošana un restaurācija. VKPAI atbalstīts projekts. 6. Cesvaines pils rekonstrukcijas projekta 4. etapa „Centrālā korpusa jumta konstrukciju un pārseguma atjaunošana’’ izstrāde. VKPAI atbalstīts projekts. 7. Cesvaines ev. lut. baznīcas jumta seguma pēc vētras seku izpēte, atjaunošana, nostiprināšana, restaurācija. VKPAI atbalstīts projekts. 8. Cesvaines ev. lut. baznīcas altāra daļas izpēte, rekonstrukcija, atjaunošana un restaurācija. 9. Cesvaines ev. lut. baznīcas lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbīves izpēte, projekta izstrāde. 10. Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvarā, dalība VKPAI projektā „Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls”. Rīgas ielas Cesvainē vēsturisko ēku izpēte. 11. Turpinot popularizēt kultūras mantojumu Cesvainē (pils, baznīca, vēsturiskās ērģeles) profesionālu mākslinieku koncerti un mākslas izstādes. VKKF atbalstīti projekti.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
"Cesvaines tūrisma centrs" vadītāja Laura Smudze 26172637 @
Cesvaines pils muzeja speciāliste Daiga Matroze 28337510 28337510 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Cesvaines pils