Červonkas muižas parks

Pamatinformācija

Nosaukums:

Červonkas muižas parks

Adrese:

Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov., LV-5465

Apraksts:

Červonkas (Vecsalienas) muiža ir viena no nedaudzajām Augšzemes muižām (1870), kurai saglabājies dižciltīgais veidols. Ēka celta neogotikas stilā. Blakus Červonkas muižas pilij un muižas apbūvei izpleties 3 ha liels brīvā plānojuma parks ar vismaz 14 veidiem eksotisko koku sugām.