Pamatinformācija

Adrese:

"Černauskas", Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

Apraksts:

Černausku akmens ir īpašs ar iespaidīgiem izmēriem - garums 5,2 m, platums 4,6 m, augstums līdz 1,7 m. Tā līdzenajā, agrākos laikos dedzinātajā virsmā ir neliels iedobums. Iespējams, ka rakstītos avotos tas minēts jau 18.gs., jo 1739.gadā, kad, pārbaudītājiem izklaušinot Allažu draudzes mācītāju un pērminderi, tika uzdots arī jautājums "Vai ir vietas, kur noteiktos laikos upurēts?”, mācītājs atbildējis, ka tādu vietu neesot. Toties pērminderis stāstījis citādi — Allažos esot tāda vieta, kur trīs akmeņi ir cits uz cita uzlikti, un vēl kāda cita, kur atrodas liels akmens. Pie šiem akmeņiem "no zemēm nākušie” zemnieki upurējot. Vietējie ļaudis gan tādas lietas nedarot. Pārbaudītāju ieteikums tālākai rīcībai bijis šāds: minētos akmeņus sadrupināt, zemi ap tiem uzrakt un, ja vēl kādas līdzīgas vietas kļūs zināmas, baznīcas likumu pārkāpējus sodīt. Kā rīkojums tika izpildīts, nav zināms. Domājams, ka "trīs akmeņus, citu uz cita uzliktus”, apgāzt un sadauzīt bija samērā vienkārši, bet "lielo akmeni” iznīcināt — grūti. Nevar pilnīgi droši apgalvot, ka Černausku akmens būtu tas pats 1739.gadā minētais "lielais akmens”, taču dažas norādes par to varētu liecināt. Mūsdienās akmens ir bieži apmeklēts, pie tā var atrast svecītes un ziedotas monētiņas, kas varētu liecināt arī par mūsdienīgākiem rituāliem.