Buses Baznīcas kalns

Pamatinformācija

Adrese:

"Buses", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132

Apraksts:

Buses Baznīcas kalns atrodas ap 200 m uz dienvidiem no Buses pilskalna, Imulas upes krastā. Norobežotais, ieapaļais, kokiem apaugušais Baznīcas kalns pret tuvējo apkārtni ir ap 6-15 m augsts paugurs ar ~80 m (virsma metros?) lielu plakumu. Jau 1869.gadā pētnieki, aprakstot Baznīcas kalnu, secināja, ka tajā nekad nav atradusies kristiešu baznīca un Baznīcas kalns uzskatāms par Kurzemei raksturīgu elku kalnu. No vēlākiem laikiem ir ziņas, ka kalnā vai tā tuvumā uzietas senlietas. 1937.gadā arheoloģisko izrakumu laikā konstatēts, ka Baznīcas kalna virsotne zem velēnas kārtas noklāta ar 10–15 cm biezu sīku plienakmeņu un to šķembu kārtu, zem kuras atradās zila glūda. Šāds atradums kopā ar atrastajiem dzīvnieku kauliem, ziemeļu nogāzē atrasto viduslaikos apbedīta cilvēka, šķiet, sievietes kapu ar līdzi dotu riņķasaktu un monētu, kā arī kalna zīmīgais nosaukums un tuvums Buses pilskalnam ar senpilsētu un kapulauku ļauj domāt, ka Baznīcas kalns varēja būt sena tautas pulcēšanās un svētvieta.