Burtnieku veco kapu kapliča

Pamatinformācija

Nosaukums:

Burtnieku veco kapu kapliča

Adrese:

Vecā kapsēta, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206

Apraksts:

Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Vienstāva mūra ēka ar četrslīpu jumtu, lieveni galvenajā fasādē, dubultkolonnām. Celta klasicisma stilā 1777.-1779.gadā pēc toreizējā mācītāja J.H.Gulekes (kalpojis Burtnieku draudze no 1769.līdz 1816.g.) meta. Neilgi pēc kapličas uzcelšanas 1798.gadā to uzzīmēja Johana Kristofa Broces audžudēls Ernests Markuss Ulprehts (1770.-1831.),bet J.K. Broce to pārzīmēja. Zīmējums apskatāms Burtnieku baznīcas arhīvā Mācītājmuižā. Salīdzinot zīmēto ar kapličas mūsdienu fotogrāfijām, redzams, ka ēka izmainīta tikai jumta daļā, bet ēkas stāvs ar skaistajām kolonnām joprojām ir saglabājies. Leģendas vēsta, ka zem kapličas atrodoties slepenas ejas, kas ved uz dārgumu krātuvēm un uz Burtnieku ezeru. Tāpēc pirms daudziem gadiem, lai apgrūtinātu zelta meklētāju vandalēšanu, vecās kapličas grīda nostiprināta ar šai būvei neiederīgām smagām plāksnēm. Interesanti materiāli par Burtnieku veco kapliču atrodas Burtnieku baznīcas arhīvā. 1931.gadā „Burtnieku draudzes padome” līdzekļu trūkuma dēļ, nespēdama uzturēt kapliču vecajos kapos, to bija pārdevusi uz noplēšanu. Bet draudze izteica vēlmi uzturēt šo vēsturisko ēku un apsolīja ziedot līdzekļus šim mērķim. Draudzes padome ar pircēja piekrišanu atcēla pārdošanas līgumu un nolēma vākt ziedojumus draudzē, lai varētu uzkopt kapliču. Kapličas remonts bez būves materiāla bija aprēķināts apmēram Ls700,00. Kokmateriālus draudzes padome ņēma no valdības piešķirtā mežapgabala, bet draudzes locekļus lūdza ziedot naudā vai kādā būves materiālā. Baznīcas valde ar draudzes zīmogu apstiprināja 30 ziedojumu listes. Katrā ziedojumu listē tika ierakstīts cilvēka vārds, uzvārds, dzīves vieta, ziedotā summa naudā vai būvmateriālos un ziedotāja paraksts. Saglabājusies 21 ziedojumu liste . Burtnieku pagasta pašvaldība vecās kapličas remontu veica 2005.gadā, izmantojot līdzekļus, kas iegūti projektā par sakrālo tūrismu. Kapličai tika uzlikts jauns skaidu jumts, nobalsinātas sienas, iestikloti logi.