Burtnieku pilsmuiža

Pamatinformācija

Nosaukums:

Burtnieku pilsmuiža

Adrese:

Burtnieku muiža, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206

Apraksts:

Senais nosaukums: Burtneck Burtnieku muižas apbūve attiecināma uz 14. - 19. gs.beigām. Tajā iekļaujas 18.gs. 2.pusē celta klēts ar lieveņa arkādi, divas 19.gs. celtas kalpu mājas, divas 19.gs. 1.pusē celtas dzīvojamās mājas ar vārtiem, divas 19.gs. beigās celtas kalpu mājas, 19.gs. pirmās puses dārznieka māja, 18.gs.beigās - 19.gs.celtā, ar barokālu mezonīnu rotātā, pārvaldnieka māja , 18.gs. beigu vāgūzis un ratnīca, 18.gs. beigu staļļi, 19.gs.beigās celtais paviljons, 14.gs.pilsddrupas un parks. Burtnieku ordeņa pils celta 1305.-1366.g., pie kuras vēlāk izveidojās apdzīvota vieta un muiža. 17.gs. Gustavs Ādolfs muižu dāvina Okenšternam, bet pēc muižu redukcijas tā kļūst par kroņa muižu. 1744.g. Krievijas ķeizariene Elizabete to dāvina Rumjancevam, kurš 1806.g. pārdod Šrēderam par 484120rbļ. Viņa dzimtas īpašumā tā paliek līdz 20.gs. sāk. un pēdējais īpašnieks ir Vilhelms fon Šrēders (Wilhelm von Schröder). Muižas ēkas pārsvarā būvētas 18.gs. 2.pusē klasicisma stilā, daļa ēku 19.gs. b. pārbūvētas. 17.gs. celto kungu māju sagrāva 2.pasaules kara laikā un tās vietā padomju laikā uzcēla kantora un kultūras nama ēkas. Pārvaldnieka māja, stallis, vāgūzis-ratnīca , divas kalpu mājas un pārējās saimniecības ēkas būvētas zonā aiz dīķa. Vislabāk saglabājusies kādreizējā klēts ar arkādi, kurai dārza pusē 1935.g. uzbūvēta koka piebūve un terase.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
25770008