Brāļu Kovaļevsku piemiņas vieta

Pamatinformācija

Adrese:

"Krustceles", Zaķīši, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5335

Apraksts:

2010.gada 28.augustā Vārkavas pagasta „Zaķīšos” tika atklāts piemineklis pasaulslavenajiem zinātniekiem – biologiem, brāļiem Aleksandram un Vladimiram Kovaļevskiem, kas te ir piedzimuši un pavadījuši bērnību. Aleksandra (1840–1901) un Vladimira (1842–1883) Kovaļevsku tēvs bija Zaķīšu jeb Šustu (Šustjankas) muižas rentnieks, ģimene bija turīga, un tas deva iespēju abiem brāļiem iegūt labu izglītību. Aleksandrs pirmo izglītību ieguvis pie privātskolotājiem, pēc tam mācījies Pēterburgā, beidzis Pēterburgas universitāti. Biologs, evolucionists, bioloģijas doktors, profesors, salīdzināmās un evolucionārās embrioloģijas un fizioloģijas pamatlicējs. Visu Krievijas universitāšu, dabas pētnieku biedrību goda loceklis, Parīzes, Romas, Vīnes, Briseles, Turīnas un angļu karaliskās biedrības loceklis, Kembridžas universitātes zinātņu goda loceklis. Miris 1901. gadā, apbedīts Pēterburgā. Vladimirs izglītību ieguvis Pēterburgas tieslietu skolā. Biologs, bioloģijas doktors, Pēterburgas ZA akadēmiķis, evolucionārās paleontoloģijas pamatlicējs. Evolūcijas mācības zelta fondā iegājuši V.Kovaļevska klasiskie pētījumi par nagaiņu vēsturisko attīstību. Lielu darbu ieguldījis tulkošanas un izdevniecības laukā – izdevis vairāk nekā 60 grāmatas par dabas zinātņu jautājumiem. Jēnas universitātē aizstāvējis disertāciju par zirgu paleontoloģiju, Pēterburgas universitātē ieguvis mineraloģijas un ģeoloģijas maģistra grādu, Maskavas universitātē bijis ģeoloģijas fakultātes docents. Miris 1883.gadā, apbedīts Maskavā. Abu brāļu darbus augstu vērtējis Čarlzs Darvins. Vladimirs pārtulkoja un pirmo reizi krievu valodā izdeva Čarlza Darvina ģeniālo darbu „Sugu izcelšanās”. Vladimira sieva Sofija Kovaļevska bija izcilā krievu matemātiķe, pirmā profesore sieviete Krievijā. 1884.gadā Sofija Kovaļevska kļūst par Stokholmas universitātes profesori – viņa bija trešā sieviete Eiropā, kura ieguvusi zinātņu doktora grādu.