Bērzmuižas vecā pamatskola

Pamatinformācija

Adrese:

"Bērzes skola", Bērze, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Apraksts:

Pavisam netālu no Bērzes centra atrodas skolas vecā ēka, kurā trīs gadus ir mācījies Kārlis Ulmanis. Tā ir viena no lielākajām ēkām, kas 19.gadsimtā tika speciāli celtas skolas vajadzībām. 20.gs. sākumā skolas četrās klasēs mācījās ap 80 – 100 skolēnu un strādāja 3 – 4 skolotāji. Pašlaik mācības tajā vairs nenotiek. Vienā no bijušajām klases telpām iekārtota Kārļa Ulmaņa piemiņas istaba. Īpaši interesanta ir krāsainā vitrāža ar Kārļa Ulmaņa portretu. To skolai 1936.gadā ir dāvinājusi Ādolfa Kālerta Rīgas stiklinieku darbu firma. Redzamā vitrāža ir dāvinājuma kopija, jo oriģināls diemžēl nav saglabājies. Te ir apskatāmi arī materiāli par Bērzes pagasta un skolas vēsturi.