Pamatinformācija

Adrese:

"Atpūtas", Bērze, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Apraksts:

Vecajā kapsētā pie baznīcas ir apbedīti Kārļa Ulmaņa vecāki, viņa audžu vecāki un citi dzimtas locekļi. Bērzes kapos vēlējās atdusēties arī prezidents pats. „Jo tā ir mana negrozāmā griba un vēlēšanās, lai es tiktu paglabāts dzimtā kapsētā, lai es tiktu paglabāts še no mūsu pašu vecās baznīcas – mūsu pašu kapsētā blakus tēvam un mātei”, bija izteicis vēlēšanos Kārlis Ulmanis 1939.gadā. Diemžēl viņam bija uz visiem laikiem jāpaliek svešumā. Tā kā prezidenta kapa vieta palika neatrasta, 90.gadu sākumā Bērzes kapsētā viņam uzstādīja piemiņas zīmi. Tā ir vieta, kuru mūža atdusai esot noskatījis Kārlis Ulmanis pats. Bērzes kapos ir apglabāts arī traģiski bojā gājušais dzejnieks Uldis Leinerts (1936 – 1969). Aiz kapsētas atrodas padomju karavīru kapi.