Berķeneles (Birķeneļu) evanģēliski luteriskā baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

"Birkineļi 7", Birkineļi, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449

Apraksts:

Berķeneles luterāņu baznīcas vēsture saistīta ar Kurzemes hercoga 1567.gada recesu, kurā par baznīcas celtniecības vietu šai apvidū nosaukta Kalkūne. Pie Kalkūnes muižas uzcēla koka baznīcu, ko sākotnēji apkalpoja Laucesas mācītājs. Pēc 1636.gada draudzes aprūpe bija Demenes mācītāja pienākumos, kopš 1743.gada šeit strādāja Ēģiptes macītājs. 1783.gadā jaunu mūra baznīcu uzcēla Berķenelē. Baznīcu nopostīja franču karaspēks 1812.gadā. Tagadējo baznīcu 1830.gadā uzcēla Frīdrihs fon Klopmanis. Baznīcas ēka cieta Pirmajā pasaules karā un nebija atjaunota vēl 1930.gadā. Baznīca darbojās vēl pēc Otrā pasaules kara. 1948.gadā mākslinieks Jēkabs Bīne pēc pasūtījuma uzgleznoja baznīcas altārgleznu "Kristus augšāmcelšanās" (glezna šobrīd atrodas Daugavpils luterāņu baznīcā). Padomju laikā baznīca tika izmantota saimnieciskām vajadzībām. Pašlaik baznīca nedarbojas, ēka ir pamesta, sakopta ar Berķeneles Raiņa muzeja darbinieku gādību.