Pamatinformācija

Nosaukums:

Bauskas rātsnams

Adrese:

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Apraksts:

1609.gadā Bauskai tika piešķirts savs zīmogs un to uzskata arī par pilsētas tiesību piešķiršanas gadu.1615.gadā Kurzemes hercogs Frīdrihs piešķīra Bauskai privilēģiju celt rātsnamu. Tirgus laukuma centrā jau atradās 16.gs.beigās celts neliels vienstāva rātsnams, kas tagad tika paplašināts un paaugstināts. Pēc gada jaunais nams pilsētas rātei bija gatavs. Tā bija divstāvu mūra ēka ar arkādi pagarinātajā austrumu galā un pildrežģa konstrukcijā būvētu torni ar kupolu un smaili. Fasādes bija atturīgi rotātas tikai ar volūtām trīsstūrveida zelmiņu apakšējā daļā un stūru rustojumu. 17.gs. Bauskas rātsnams bija lielākais Kurzemē. Rātsnama pagrabā glabājās vīns, pirmajā stāvā atradās rātes kalpotāja dzīvoklis un pilsētas svari, bet otrajā stāvā – rātes sēžu telpa un maģistrāta darba telpas. Zvans no torņa vēstīja pilsētai par svarīgiem notikumiem. 19.gs. otrajā pusē Bauskas rātei trūka līdzekļu rātsnama remontam, tādēļ 1852.gadā tika nojaukts bojātais tornis, 1871.gadā nojauca arī ēkas otro stāvu. Atlikušo daļu pārbūvēja un iznomāja veikaliem. Šādā pieticīgā izskatā rātsnams saglabājies līdz 2010.gadam. 2011.gada nogalē pabeigta Rātsnama rekonstrukcija. Šobrīd Bauskas rātsnamā atrodas Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa un Bauskas Tūrisma informācijas centrs, kurā atrodas bezmaksas ekspozīcija “Sver un mēri Bauskā”. Te var uzzināt par Rātsnama vēsturi, senajiem svariem un mēriem Kurzemes Zemgales hercogistē, kā arī tiek piedāvāta iespēja nosvērties un nomērīties senajās mērvienībās – pudos un olektīs, par to saņemot sertifikātu. Kopš 2016.gada maija, tūristu grupām(līdz 25personām) iepriekš piesakot, iespējams apskatīt rātsnama interjeru ekspoziciju!

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
TIC 63923797 27746484 @
Dzimtsarakstu nodaļa 63924589 27808544 @
Informācija citās internetvietnēs:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00 Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks no 9.00 līdz 12.00
Papildus informācija:

Sestdien, svētdien - ekskursijas Rātsnamā grupām tikai iepriekš piesakot! Bauskas Tūrisma informācijas centra darba laiku skatīt: http://www.tourism.bauska.lv/lv/info/turisma-informacijas-centrs

Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
TIC Tūrisma informācija par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem Tūrisma informācijas centra darbinieki latviski, krieviski, angliski un zviedriski sniegs bezmaksas informāciju par apskates objektiem, aktivitātēm, naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm un pasākumiem Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā. Te ir iespējams iegādāties Luxexpress autobusu biļetes, Jāņa Sētas kartes, bukletus, pastkartes un suvenīrus. Centrā ir iespējams saņemt bezmaksas brošūras arī par Latvijas reģioniem, Latviju kopumā, kā arī par atsevišķām pilsētām un to tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Apmeklētāju ērtībai, centrā bez maksas pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī Wi-fi.
Ekspozīcija TIC "Sver un mēri Bauskā" Tūrisma informācijas centra telpās atrodas bezmaksas ekspozīcija “Sver un mēri Bauskā”, kurā var uzzināt par Rātsnama vēsturi, senajiem svariem un mēriem Kurzemes Zemgales hercogistē, kā arī tiek piedāvāta iespēja nosvērties un nomērīties senajās mērvienībās – pudos un olektīs, par to saņemot sertifikātu.
Ekspozīcija Rātsnamā Rātsnama interjera ekspozīcija Bauskas rātsnama otrajā stāvā apskatāma interjera ekspozīcija, to iespējams apmeklēt tikai gida pavadībā, grupām (no 10 līdz 25 personām) ekskursija jāpiesaka iepriekš! Individuāliem interesentiem rātsnama interjera ekspozīcija pieejama katra mēneša pirmajā svētdienā. Ekskursijas ilgums 20–30 minūtes, tā pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.
Kāzu programma Programma jaunlaulātajiem Tūrisma informācijas centra telpās pieejama programma - jaunā pāra svēršana un mērīšana saticīgai ģimenes dzīvei ar inovatīvo mērrīku palīdzību. Programmas ilgums 20-30 min. Programma jāpiesaka iepriekš!
Dzimtsarakstu nodaļa Iedzīvotāju civilstāvokļu akta reģistrācija Laulību reģistrācija, dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija, vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa, arhīva pakalpojumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Laulības ceremonija I Vienkārša ceremonija Laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā pavadījuma un dzejas) lielajā zālē. Valsts nodevas likmes,saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906, ir šādas. laulības reģistrācija -14 euro; Pamatojoties uz Bauskas novada domes 26.11.2015. lēmumu (prot.Nr.23,15.p. “Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”) ir noteiktas šādas dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenas: Laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā pavadījuma un dzejas): 7,11 euro +PVN. No maksas tiek atbrīvotas speciālas iedzīvotāju grupas, skatīt mājas lapā!
Laulību ceremonija II Svinīga ceremonija Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kāzu jubileju ceremonija, (ar muzikālo pavadījumu un dzeju) lielajā zālē Valsts nodevas likmes,saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906, ir šādas. laulības reģistrācija -14 euro; Pamatojoties uz Bauskas novada domes 26.11.2015. lēmumu (prot.Nr.23,15.p. “Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”) ir noteiktas šādas dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenas: Laulības reģistrācijas ceremonija (ar muzikālo pavadījumu un dzeju): 48,05 euro +PVN . No maksas tiek atbrīvotas speciālas iedzīvotāju grupas, skatīt mājas lapā!
Arhīva pakalpojumi Visa veida arhīva dokumentu sagatavošana Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā atrodas: 1) Bauskas rajona (apriņķa) dzimšanas, miršanas un laulību reģistri par laika posmu no 1916.gada līdz 1993.gadam (ieskaitot); 2) adopcijas reģistri no 1946.gada līdz 1993.gada 1.septembrim; 3) uzvārda, vārda un tēva vārda maiņas reģistri no 1958.gada līdz 1993.gadam; 4) laulības šķiršanas reģistri no 1965.gada līdz 1994.gada 1.septembrim; 5) Bauskas pilsētas, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagastu dzimtsarakstu nodaļu sastādītie dzimšanas, miršanas un laulību reģistri par laika periodu no 1994.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 1.oktobrim. 6) Bauskas novada dzīvojošo dzimšanas, miršanas un laulību reģistri no 2009.gada 1.oktobra līdz šodienai. Valsts nodevas likmes,saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906, ir šādas: *civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana (labošana un papildināšana) vai atjaunošana- 7 euro; * atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana- 7 euro. Pamatojoties uz Bauskas novada domes 26.11.2015. lēmumu (prot.Nr.23,15.p. “Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”) ir noteiktas šādas dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenas: Visa veida arhīva dokumentu sagatavošana- 4,27 euro +PVN. No maksas tiek atbrīvotas speciālas iedzīvotāju grupas, skatīt mājas lapā!
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē: