Pamatinformācija

Nosaukums:

Baronlaika bruģis

Adrese:

Talsu iela 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Apraksts:

Baronlaika bruģis. Labi saglabājies muižas laikā bruģēta ceļa posms ar liepu aleju. Iespējams, pa to kādreiz staigājis arī Krišjānis Barons. Bruģis atrodas arī zem asfalta klājuma ceļam, kas ved cauri Dundagas centram. Vēl vairākās vietās Dundagas centrā atrodami senā bruģa fragmenti.