Pamatinformācija

Nosaukums:

Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca

Adrese:

Augustovas baznīca, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577

Apraksts:

Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca, pazīstama arī kā Kapūnes baznīca. Baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīca ir unikāla ne vien ar senlaicīgo ārieni, bet arī ar to, ka tajā atrodas Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētgleznas kopija, kurai, kā vēsta tradīcija, ir dziedinošs spēks. Baznīca celta 1828.gadā (pēc citiem avotiem 1826.g.) sākotnēji kā Bēržu draudzes kapela, kurā noturēt dievkalpojumus bija atļauts jau no 1828.g. 11.aprīļa. Pēc Pirmā Pasaules kara tika nodibināta pastāvīga Augustovas draudze, kapelu pārveidojot par baznīcu.Tā ir 12 m gara un 8 m plata telpa. Baznīcas priekšā atrodas viens no lielākajiem brīvdabas krucifiksiem Latvijā: gandrīz 4 m augstais ozolkoka krusts, kurš novietots pa kreisi no ieejas baznīcā.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Prāvests Oļģerts Misjūns 26663811 @
Draudzes valdes priekšsēdētāja Gunta Grigāne 28384855 @
WWW adreses:

Augustovas baznīca