Pamatinformācija

Adrese:

Mācītājmuiža, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Atpiļu upurozols