Pamatinformācija

Adrese:

"Mācītājmuiža", Trikātas pag., Valmieras nov., LV-4731

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Atpiļu upurozols