Andrecēnu Velna gulta

Pamatinformācija

Adrese:

"Andrecēni", Naukšēnu pag., Valmieras nov., LV-4244

Apraksts:

Andrecēnu Velna gulta ir visai iespaidīgs akmens (garums 4,5m, platums 2-3m , augstums 0,8m), tomēr tā īstās formas nav labi redzamas, jo akmenim uzstumtas zemes un ap to sabērti no tīruma novākti mazāka izmēra akmentiņi. Akmens ir rupjgraudains un stipri sadēdējis. Tā vidusdaļā ir liels lēzens padziļinājums (garums 1,9m, platums 1,5m, dziļums 0,3m), akmens malā ir arī vēl otrs padziļinājums, kura caurmērs 0,6m. Abi padziļinājumi veidojušies dabiski. Par Andrecēnu Velna gultu jau 1926.gadā garāku teiku Pieminekļu valdei iesūtījis pazīstamais Valmieras novadpētnieks K.Bukums. Velns salasījis akmeņus un steidzies uz Strenci aizbērt Gauju. Aicinājis arī Velna māti līdz, bet tā nav gājusi. Tad nu Velns māti pieslēdzis pie akmens un gājis viens, bet iedziedājies gailis – un Velna nodoms izjucis. Tas nu mucis atpakaļ un mājās ātrās dusmās piekāvis vēl māti. Lielais iedobums akmenī palicis no Velna mātes muguras, bet otrs iedobums – no Velna ceļgala, kad tas dusmās meties mātei virsū. Akmenī it kā bijušas arī Velna pēdas, bet tās mūsdienās vairs nav saskatāmas.