Pamatinformācija

Adrese:

"Ambeļi", Ambeļu pag., Augšdaugavas nov., LV-5438

Apraksts:

Augškalnes Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Daugavpils novada Ambeļu pagasta apdzīvotā vietā Augškalnē. Pēc Pirmā Pasaules kara tika nolemts dibināt jaunu Augškalnes draudzi, tāpēc Aglonas vikārs Jānis Romanovskis 1926.gadā uzsāka baznīcas būvi, kas beidzās pēc diviem gadiem un 1928.gada 16.decembrī baznīcu iesvētīja prelāts Daniels Jasinskis. Augškalnes katoļu baznīca bija gotiskā stila koka celtne ar akmens mūra pamatiem un 29 metrus augstu torni. Tā bija 24,7 metrus gara un 13,2 metrus plata trīs navu ēka krustveida formā. Iekštelpās bija betona grīda, bet altāra daļā un sakristejā — koka. Dievnamam bija trīs altāri — lielajā altārī bija Svētās Ģimenes glezna, sānu altāros —Jēzus Sirds un Svētās Terēzijas glezna. Otrā Pasaules kara laikā, 1944.gada jūlijā baznīca nodega. Pēc kara bijušā pasta ēkā prāvests Leons Dzenis iekārtoja kapelu, kur sāka noturēt dievkalpojumus. Leonu Dzeni 1946.gada pavasarī nomainīja prāvests Jānis Strods, kurš uzsāka jaunas baznīcas būvi, kurai līdzekļus saziedoja draudzes locekļi. Ēku uzcēla no baļķiem, apšūdami ar dēļiem, bet vidu piepildīja ar zāģu skaidām. 1947.gada 14.augustā prāvests Jānis Strods iesvētīja baznīcu un noturēja pirmo dievkalpojumu. Vēlākos gados prāvesta Antona Mičulīša laikā baznīcā tika veikti pārbūves un iekārtošanas darbi — uzlika skārda jumtu, apšuva ar baltajiem ķieģeļiem, bet iekšpusi ar finieri. Dievnamam tika uzbūvēti jauni altāri, izgatavoti soli un ievilkta elektrība. Augškalnes baznīca ir 24,70 metrus gara un 8,5 metrus plata trīsnavu ēka ar torni. Baznīcas solos var novietoties 80 cilvēku.