Akmens laikmeta zvejnieku apmetne

Pamatinformācija

Adrese:

"Zvejnieki", Burtnieku pag., Valmieras nov., LV-4206

Apraksts:

Zvejnieki ir vidējā un jaunākā akmens laikmeta (mezolīta un neolīta) apmetne ar kapulauku. Tā pieder pie vissenākajām šobrīd zināmajām cilvēka apmešanās vietām ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī visā Ziemeļeiropā. Zvejnieku apmetnes I un II atrodas Vecates pagastā pie Rūjas upes ietekas Burtnieku ezerā un Riņņu kalniņā pie Salacas iztekas. Tās nosauktas tuvāk esošo māju "Zvejnieki" vārdā un atrodas Burtnieka krastā. Arheoloģiskie izrakumi Zvejnieku apmetnēs un kapulaukā sākti 1960.gadu beigās Franča Zagorska (1929-1986) vadībā. Kapulaukā izpētīti 315 apbedījumi, kas izdarīti 3000 gadu ilgā periodā (ap 8. - 5. gadu tūkstotis pirms m.ē.). Tas ir visplašākais no pašreiz zināmajiem akmens laikmeta kapulaukiem Ziemeļeiropā. Atrasti mezolītam raksturīgi krama rīki, akmens cirvji, raga kapļi, kalti, kaula šķēpu un bultu uzgaļi, harpūnas, dunči, dzīvnieku zobu piekariņi.

Informācija citās tīmekļvietnēs: